ՀայերենEnglishРусский

ԱԻ հանրագիտարան

ԱՀ -ին սպառնացող աղետներ

ԼՂՀ տարածքին բնորոշ բնական արտակարգ իրավիճակներ 11-02-2016

1. Ընդհանուր հասկացություններ

Բնական արտակարգ իրավիճակ՝ որոշակի տարածքում կամ օբյեկտում վտանգավոր բնական երեւույթի, տարերային կամ էկոլոգիական (բնապահպանական) աղետի, համաճարակի, անասնահամաճարակի (էպիզոոտիա), բույսերի եւ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի լայնորեն տարածված վարակիչ հիվանդություն (էպիֆիտոտիա), որը հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել մարդկային զոհերի ...