ՀայերենEnglishРусский

ԱԻ հանրագիտարան

Մասնագետի անկյուն

Արտակարգ իրավիճակներ Ուսումնական հարցերը 11-02-2016

1. Արտակարգ իրավիճակներ, նրանց դասակարգումը:
2. Տարերային աղետների ընդհանուր բնութագրերը: